Vi kör allt mer bil och antalet bilar på de svenska vägarna fortsätter att öka. På klar första plats över vad bilister stör sig på i trafiken är andra bilister som inte håller avståndet. Nummer två på listan över irritationsmoment är bilister som inte använder blinkers, samt bilister som pratar i telefon eller sms:ar under körning. Det visar den senaste upplagan av BilPanelen.

Vårt körbeteende har förändrats till att varje bil körs kortare sträckor än tidigare och används mer än någonsin. Samtidigt fortsätter antalet bilar öka (källa: Trafikanalys). Mer än varannan bilist säger i nya siffror från BilPanelen att bilister som inte håller avstånd eller ligger för nära i trafiken är det som gör en mest upprörd. Bilister som inte använder blinkers och bilister som pratar i telefon/sms:ar följer tätt efter i raden av irritationsmoment bilister emellan.

BilPanelen är en återkommande undersökning som besvaras av kunder till Bythjul.com, Sveriges ledande nätbutik för däck och fälgar. I denna upplaga av BilPanelen har 1 236 bilister medverkat.

-­ Samspelet, eller brist på samspel, mellan bilister och cyklister respektive gångtrafikanter har diskuterats flitigt. Här ser vi tydligt att bilister sinsemellan har många irritationsmoment och därmed förbättringsområden. Bilister som ligger för nära varandra, sms:ar medan de kör och chansar vid omkörningar är uppenbara trafikfaror och att så många som hälften av bilisterna uppvisar dylikt beteende är häpnadsväckande och oroande, säger Torkel Hallander, trafiksäkerhetsexpert och vd för Bythjul.com.

Undersökningen visar också att mer än var fjärde bilist stör sig på bilister som chansar vid omkörningar och att var fjärde tycker att gångtrafikanter som går ut på övergångsställe utan att se sig för är det mest irriterande.

-­ Utmärkande är att nästan var fjärde anger att bilister som kör för långsamt är det mest irriterande i trafiken. Men håller man hastigheten ska man strunta i om alla andra kör om och tycker att man kör långsamt. Det är till och med bättre att köra lite för långsamt än för snabbt. Det här med att det sker färre olyckor om alla håller samma fart även om det är högre hastighet än tillåtet stämmer inte, fortsätter Torkel.

Topplista: vad irriterar dig mest i trafiken?

  1. Bilister som ligger för nära/ej håller avstånd  54%
  2. Bilister som inte använder blinkers  47%
  3. Bilister som pratar i telefon/sms:ar när de kör  40%
  4. Bilister som chansar vid omkörningar  28%
  5. Gående som går ut utan att se sig för på övergångsställen  27%
  6. Bilister som kör för långsamt  23%
  7. Bilister som inte vet vem som har företräde (ex i korsningar)  15%
  8. Bilister som tränger sig före  13%

Om BilPanelen:

BilPanelen är en återkommande undersökning som besvaras av kunder till Bythjul.com. Undersökningen är webbaserad och besvarades mellan 11– 15 januari 2016. 1 236 personer har svarat. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men då det är så pass många som har svarat kan man ändå dra vissa slutsatser och se vissa trender och tendenser.