Glansis: Släpp gasen! Få fram vikten på framaxeln. Mjuk styrning. Om det inte styr i alla fall, med manuell bil kan man då frikoppla. Genom detta tar man bort alla andra negativa störkrafter, och däcket kan nu endast fokusera på att styra.
Vattenplaning: Håll jämn gas. Inga kraftiga/snabba rörelser, vare sig de gäller gas, broms eller styrning. Försök att hålla dig lugn.
Snömoln: Brukar oftast uppkomma vid möte, speciellt möte med lastbil. Börja med att sänka farten, redan innan! Fokusera på din högra kant/snöplogskant. Då minskar chansen att du omedveten åker mot vänster sida. Vi vet, att dit du tittar, styr du också.
Möte i mörker: Återigen, fokusera på den högra kanten, gärna på de vita sträcken. Inte titta in i ljuset från de mötande fordonet.
Älgen/rådjuret springer ut (skymning): Först, vara medveten om att i skymning så rör sig vilddjuren som mest. Var då speciellt vaksam. Sedan, OM älgen springer ut, SPARKA på bromsen! Många trycker, men det handlar om att sparka och bygga upp maximalt bromstryck så snabbt som möjligt. Jag brukar säga, att man ska sparka bromspedalen genom golvet. Först då sparkar man tillräckligt hårt, och tro mig, pedalen går inte sönder 😉
Skogsdunge + löv: Här handlar det också om att vara medveten redan innan, att ofta så tar det längre tid för vägen att torka upp inne i skogen (även broar) och sänka redan innan farten. Kommer man nu in för fort, och man tappar greppet, är det samma procedur som på glansis.
I många av de fallen jag beskrivit ovan, så handlar det helt enkelt om att vara steget före. Att ha ett vaket, och medvetet öga, och anpassa farten efter de situationer som årstidens faror kan medföra!