Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) släppte igår en rapport som bla. visar att trafikolyckor med rådjur ökat i nästan hela landet. 

 

Denna undersökning är aningen annorlunda gentemot den officiella statistiken då den även räknat med olyckor där fördon inte kolliderat med rådjur men ändå orsakats av rådjur. Analysen som görs är att antalet dödsfall och personskador för rådjursolyckor är grovt underskattade. När det kommer till antalet omkomna i olyckor med rådjur är siffran dubbelt så hög som den officiellt rapporterade siffran meddelar Annika K. Jägerbrand som är forskare på VTI.

Kostnaden i pengar för dessa rådjursolyckor är cirka en miljard kronor om året för de senaste tio åren. Runt 700 miljoner kronor är egendomsskador och resterande 300 miljoner är kostnader för bla. personskador, jaktvärden och eftersökning av skadade rådjur. Rapporten påvisar även att mörkertalet för kostnaderna kan vara så mycket som 60% högre för egendomsskador.

 

Källa: ViBilägare & VTI