Archive for maj, 2014

Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) släppte igår en rapport som bla. visar att trafikolyckor med rådjur ökat i nästan hela landet.    Denna undersökning är aningen annorlunda gentemot den officiella statistiken då den även räknat med olyckor där fördon inte kolliderat med rådjur men ändå orsakats av rådjur. Analysen som görs är att antalet dödsfall […]