Försäkringsbolag kommer snart inte ha möjlighet att göra risk bedömningar efter kön när en bilist skall tecka bilförsäkring.
Detta kan leda till en högre försäkringspremie för kvinnor.

Idag är det ca 45% dyrare för en man i åldern 18-25 att tecka en bilförsäkring gentemot kvinnor i samma ålder.
Män har under en lång tid blivit utdömda att vara involverade i betydligt fler olyckor än män. Att göra en riskbedömning efter kön kommer nu bli olagligt inom EU.
Problemet vi har just nu är att många unga män dras över samma kam, självklart finns det unga män som tar större risker i trafiken än vad kvinnor gör men absolut inte samtliga män. Därför skall denna könsdiskriminering stoppas inom EU.

Det har sedan 2006 funnits EU-direktiv rörande försäkringar. Försäkringsbolagen har med hjälp av statistik kunnat påvisa att det finns betydande skillnader mellan könen, och på så vis kunnat kringgå direktivet som funnits sedan 2006.
Nu är det alltså totalstopp för detta, EU har täppt igen kryphålen genom de nya direktiven som träder i kraft 21 december 2012.
Detta kommer resultera i omfattande prisjusteringar från försäkringsbolagens sida. En utav konsekvenserna kommer bli att kvinnor får en höjd årspremie för dessa typer av försäkringar. Skall dock inflikas att inga beslut från försäkringsbolagen är fattade, så exakt belopp för de olika försäkringarna finns inte i dagsläget.
Förhoppningsvis möts man på mitten av premierbelopps gapet istället för att enbart höja kvinnornas premier. På så vis får männen en billigare premie och kvinnornas höjning blir inte lika drastisk.

Försäkringsbolagen har börjat tänka i andra banor nu när detta direktiv står bakom husknuten. En lösning kan vara individuell risk bedömning med hjälp utav en GPS där man lätt kan få fram data om hur ansvarsfullt en bilist kört.
Daniek Eriksson på Folksam har följande att säga om detta:
– Skulle vi se att en person kör ansvarsfullt öppnar det ju givetvis för att vi kan sänka den personens försäkringspremie, det skulle bli mer rättvist.

Källa: www.dn.se